Adresář sekce

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
ÚZIS ČR a Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky
FN Brno, Ústavní lékárna
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce podpůrné léčby
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky
ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR
Sekce ČOS: Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky