Činnost a cíle

 Cíle:

  1. usilovat prostřednictvím vysoce erudovaných sympozií o osvětu v oblasti nádorové imunologie;
  2. sdružováním podobně smýšlejících společností se podílet na zařazení imunoterapie jakožto standardní léčebné modality v léčbě onkologických pacientů;
  3. zlepšit prognózu onkologického pacienta prostřednictvím poznávání procesů odehrávajících se v imunitním systému s následnou aplikací těchto poznatků ve vývoji a užití nádorové imunoterapie;
  4. usnadnit výměnu informací a nových poznatků mezi vědci, výzkumníky, kliniky, odbornými společnostmi a dalšími subjekty, sdílejícími hodnoty společnosti pro onkologickou imunologii;
  5. vést konstruktivní debatu ve snaze objevit nové myšlenky a cíle pro směřování nádorové imunoterapie;
  6. usnadnit vzájemnou komunikace mezi onkology, imunology, ale i dalšími odborníky se zájmem o imunologii nádorů;
  7. definovat nová a důležitá fakta, která mohou být následně efektivně šířena v odborné společnosti;
  8. posílit společnost, a vytvořit tak mohutnější členskou základnu;
  9. rozšířit působnost společnosti a její vliv vybudováním nových vztahů se strategickými partnery;
  10. V rámci výuky poskytovat osvětu a vzdělávání v oblasti principů nádorové imunologie a nádorové imunoterapie

. Exprese PD-L1 na buňkách nemalobuněčného plicního karcinomu (autor: A. Ryška)

Exprese PD-L1 na buňkách nemalobuněčného plicního karcinomu (autor:A.Ryška)