Klinické studie v imunoonkologii

V tuto chvíli  zde nejsou žádné aktuální klinické studie. 

Informace o imunoterapeutických studiích jsou k dispozici