Adresář sekce

Níže jsou v abecedním pořadí uvedeni lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří dosud projevili zájem o práci v sekci. 

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a Thomayerova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku
Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika 1. LFUK
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a FTN Praha, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
AV ČR, Ústav molekulární genetiky
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Ústav radiační onkologie FN Bulovka
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a VFN, Ústav imunologie a mikrobiologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
KN Liberec
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Pneumologická klinika 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Thomayerova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
FN Bulovka
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
VFN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
LF UP a FN Olomouc, Ústav imunologie a VŠCHT
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Protonové centrum Praha
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Nemocnice, onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie
INC Research City Empiria, IQVIA Solutions a. s.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
VFN, Oddělení klinické farmakologie a farmacie a FN Na Bulovce
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Onkogenetická pracovní skupina
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN; OK 1.LF UK, VFN a ÚVN; ÚRO 1. LF UK a NNB
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně ČOS ČLS JEP
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Ústav imunologie LF UP Olomouc
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika FTN Praha
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie
AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Ústav imunologie VFN
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
1. LF UK a VFN Praha, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Bristol-Myers-Squibb
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Endokrinologický ústav, Oddělení klinické imunoendokrinologie
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
ÚHKT
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie