Organizace sekce

Výbor Sekce onkologické imunologie

Předseda

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
(Onkologická klinika 1. LF UK a TN)
tomas.buchler@ftn.cz

Členové výboru sekce

  • Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD. (Ústav patologie 1. LF UK a VFN)
  • prim. MUDr. Ivana Krajsová, PhD. (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN)
  • MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie, FNHK)
  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL)
  • PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. (Oddělení klinické farmakologie a farmacie 1. LF UK a VFN)
  • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN)
  • MUDr. Alexandr Poprach, PhD. (Klinika komplexní onkologické péče, MOU)
  • Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie, FNHK)

Zahajovací schůze sekce onkologické imunologie byla svolána ku příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického kolokvia. Na zahajovací schůzi byl zvolen výkonný výbor sekce onkologické imunologie většinou přítomných členů. Následně na jaře 2016 proběhly volby do výboru sekce. V červenci 2016 proběhla volba předsedy výboru sekce.

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Aleně Koutské a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.