Volba předsedy Sekce imunologické onkologie

Předsedou Sekce onkologické imunologie byl jednomyslně zvolen Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Dne 19. července 2016 se sešla volební komise ve složení Doc. MUDr. Pavel Dundr, PhD., PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. a prim. MUDr. Ivana Krajsová, PhD.. Komise otevřela obdržené obálky a spočítala hlasy.  Jednomyslně byl zvolen jediný kandidát Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.