Volby do výkonného výboru Sekce onkologické imunologie

V rámci PragueOnco 2016 byly avizovány nadcházející volby do výkonného výboru sekce. Všechny potřebné informace ohledně voleb jsou k nahlédnutí v níže přiložené prezentaci.

Aktuální výkonný nominoval volební komisi v tomto složení:

Seznam členů volební komise:

 1. Dr. Jan Špaček : jan.spacek@vfn.cz
 2. Dr. Michaela Zezulovoá : Michaela.Zezulova@fnol.cz
 3. Dr. Vočka : michal.vocka@vfn.cz


Dle pokynů v prezentaci prosím zasílejte na všechny tyto tři adresy email se jménem vašeho kandidáta (při souhlasu druhé osoby lze kandidáta i navrhnout) bude odeslán nejpozději do 1.3. 2016.
 

Průběh voleb: 

 • Aktuální kandidátní listina zahrnuje členy aktuálního výkonného výboru.
 • Možnost kandidovat do výkonného výboru má každý člen sekce.
 • Termín ukončení možnosti kandidovat do výkonného výboru je 1.3.16.
 • Email se jménem kandidáta ( při souhlasu druhé osoby lze kandidáta i navrhnout) bude odeslán nejpozději do 1.3.16 volební komisi (viz. výše)
 • Dne 12.3.16 odešle předseda volební komise členům sekce obálky s finální kandidátní listinou a v ní další obálku pro vložení jmen svých 9 kandidátů.
 • Do 29.3.16 by potom měly dorazit obálky na sekretariát ČOS k následnému sčítání hlasů.
 • Výkonný výbor bude sestaven z kandidátů dosahujících nejvyšších absolutních počtů hlasů.
 • Při stejném počtu hlasů mezi jednotlivými kandidáty rozhodne los. 

Všechny dotazy a připomínky ohledně voleb prosím korespondujte na emailovou adresu Jan.spacek@vfn.cz,  michal.vocka@vfn.cz