Výsledky voleb do výboru Sekce onkologické imunologie - zápis volební komise

Na jaře proběhly volby do výkonného výboru Sekce onkologické imunologie. Celkem bylo doporučeno 29 platných volebních lístků (žádný lístek nebyl neplatný). Sčítání hlasů proběhlo 8. 4. 2016 ve Velké Bíteši za přítomnosti MUDr. Michaely Zezulové (FNOL) a MUDr. Michala Vočky (VFN).

Výsledkem hlasování je výkonný výbor ve složení
(pořadí určeno počtem hlasů):

  1. prim. MUDr. Ivana Krajsová, PhD. (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN) - 27 platných hlasů
  2. Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. (Onkologická klinika LF UK a TN) - 26 platných hlasů
  3. Doc. MUDr. Pavel Dundr, PhD. (Ústav patologie 1. LF UK a VFN) - 25 platných hlasů
  4. Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie, FNHK) - 23 platných hlasů
  5. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL) - 22 platných hlasů
  6. MUDr. Alexandr Poprach, PhD. (Klinika komplexní onkologické péče, MOU) - 21 platných hlasů
  7. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN) - 20 platných hlasů
  8. PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. (Oddělení klinické farmakologie a farmacie 1. LF UK a VFN) - 18 platných hlasů
  9. MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie, FNHK) - 17 platných hlasů

---------------

10. Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN) - 14 platných hlasů
11. Doc. MUDr. Eva Závadová, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN) - 13 platných hlasů*
12. MUDr. Libor Havel (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN) - 13 platných hlasů*


* pořadí na 11.-12. místě bylo určeno losem (tato metoda stanovena již před volbami v případě shody počtu hlasů)

Michaela Zezulová, Jan Špaček, Michal Vočka
volební komise

Zápis volební komise ke stažení