Adresář sekce

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
FN Laboratoř exp. medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Onkospondylochirurgická sekce, Sekce pro nádory hlavy a krku
LF MU a MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Chirurgie
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Fakultní nemocnice Olomouc
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu
Ústav pro péči o matku a dítě
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Nemocnice Atlas
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce
LF MU a FN Brno, Oddělení klinické onkologie a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
MOÚ Klinika radiační onkologie
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Onkologické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
ONKOCENTRUM MEDICON Services s.r.o., Odd. onkochirurgie
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
MARK-MEDICO s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
LF MU a MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Klinika onkologie a radioterapie FN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Onkogenetická pracovní skupina
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN; OK 1.LF UK, VFN a ÚVN; ÚRO 1. LF UK a NNB
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
LF MU a FN Brno, IHOK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Onkogenetická pracovní skupina, Sekce podpůrné léčby
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro nádory hlavy a krku
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Biolab Praha k.s.
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
LF MU a FN Brno Bohunice, Chirurgická klinika
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu
KNTB a.s. Zlín, Onkologické centrum
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu