Organizace sekce

Volby do výkonného výboru sekce proběhly na zahajovací schůzi členů sekce dne 10. 4. 2015 během konání 39. Brněnských onkologických dnů. 

Výbor sekce

  • MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
  • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
  • Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
  • MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
  • MUDr. Markéta Palácová
  • MUDr. Monika Schneiderová
  • MUDr. MUDr. Barbora Donocíková
  • MUDr. Dagmar Brančíková