Cíle sekce

Cíle Sekce pro nádorová onemocnění prsu

  1. Vytvořit pro své členy komunikační platformu, pomocí které bude možné efektivněji spolupracovat na aktualizacích diagnosticko- léčebných postupů
  2. Vytvořit podporu translačního a aplikovaného výzkumu a šíření jeho výsledků, včetně jejich uvážení inkorporace do klinické praxe
  3. Spolupráce na organizaci vzdělávacích akcích
  4. Mezioborová spolupráce s chirurgy, patology, radiodiagnostiky, genetiky, gynekology a praktickými lékaři
  5. Spolupráce s pacientskými organizacemi