Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 701 zrušit všechny filtry
 • Přítomni:Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni:Cwiertka, Petrželka, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté:prim. Lysý, přednosta Oddělení radioterapie a onkologie, prim. Nálos, nám.ředitele nemocnice pro LPP

Přítomní: Naše milé kolegyně Alexandra Škrobánková a Tereza Sýkorová přivítaly na půdě Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc členky sekce Libuši Kalvodovou, Karolínu Otevřelovou, Irenu Vlčkovou a Kláru Váňovou.
Řádně omluveni: byli Zdeněk Hrstka a Jiřina Juřičková

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Stáhalová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Aschermannová, Eckschlager, Jelínková, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Host: prof. Duda, předseda Sekce onkochirurgie, dr. Novák, místopředseda NOR

Several remarks on the current problems facing Czech healthcare as viewed by the President of the Czech Oncological Society Prof. MUDr. Vorlicek,CSc.

 • Přítomni: prof. Vorlíček, prim. Aschermannová, prim. Cwiertka, prof. Eckschlager, prim. Jelínková, doc. Konopásek,doc. Petruželka, doc. Petera, prim. Stáhalová, Dr. Stankušová, prof. Vyzula, prof. Žaloudík
 • Omluveni: doc. Abrahámová, doc. Fínek, Dr. Přibylová, doc. Rob

Přítomní: Hrstka, Juřičková, Kalvodová, Otevřelová, Škrobánková, Vlčková
Omluveni: Sýkorová, Kliková
Hosté: Pokorný, Romaňáková, Nečesalová, Janáčková, Alexandrová
Speciální host: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

 • Přítomni: prof. Vorlíček, doc. Abrahámová, prof. Vyzula, doc. Fínek, prim. Cwiertka, prim. Jelínková, prim. Stáhalová, prim. Aschermannová, doc. Konopásek, prof. Eckschlager
 • Omluveni: prof. Žaloudík, doc. Petruželka, Dr. Přibylová, Dr. Stankušová, doc. Rob, doc. Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Petera, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
 • Omluveni: Cwiertka, Eckschlager, Vyzula

Oncoprevention Conception

Vážené kolegyně a kolegové,

Přesně podle oznámení, které bylo vyvěšeno na stránkách linkos, jsem přivítala na Interní hematoonkologické klinice FNBrno – Bohunice účastníky valné hromady psychoonkologů, kteří pracují na klinikách, odděleních, hospicích, kde léčí pacienty s onkologickou diagnozou.