Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 706 zrušit všechny filtry

Diskutovány jednotlivé úkoly, které byly uloženy předchozí schůzí:

 • Hostitelem byl Prof . MUDr. T. Eckschlager, CSc.

 • Přítomni:Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Aschermannová, Jelínková, Eckschlager, Stáhalová, Konopásek, Petruželka, Petera, Přibylová, Stankušová, Cwiertka 

 • Omluveni:Fínek, Rob

Omluveni: Mgr. A Škrobánková, Mgr. T. Sýkorová, Mgr. K. Váňová, Mgr. Z. Hrstka

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek , Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stankušová 
 • Omluveni: Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Rob, Stáhalová
 • Přítomni jako hosté byli náměstci ředitele FN Brno prim. MUDr. Ivo Burget a MUDr. Jaroslav Peprla.
 • Hostitelem byl MUDr. Igor Kiss, Ph.D. primář Oddělení klinické onkologie.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Chirurgické obory se účastní na diagnostice a léčbě většiny onemocnění solidními zhoubnými nádory. Chirurgická terapie je nedílnou součástí kombinované onkologické léčby paliativní péče o onkologicky nemocné. Operace je v mnoha případech vysoce důležitá a často rozhodující pro osud nemocného.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Historicky stála chirurgie v první linii boje se zhoubnými nádory. Již v egyptských papyrosech z r. 1700 př.n.l. je popisována destrukce rakoviny prsu kauterem. John Hunter (1728 – 1793), který je považován na otce moderní chirurgie, popsal mnohé principy onkochirurgie a poukázal např. na nutnost totálního odstranění nádoru spolu s lymfatickým povodím.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková, Přibylová, Cwiertka, Konopásek, Petera, Rob, Eckschlager
 • Omluveni: Vyzula, Stankušová, Fínek
 • Hostitelské pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK

Pracovní skupina se bude pravidelně scházet k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dedičnou dispozicí k nádorům.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Prezentace sekce onkochirurgie.

Přítomní: Mgr.Kalvodová Libuše, Mgr.Hrstka Zdeněk, Mgr.Otevřelová Karolína, Mgr.Sýkorová Tereza, Mgr.Váňová Klára, Mgr.Škrobánková Alexandra

Omluveni: Mgr.Vlčková Irena, Mgr.Juřičková Jiřina

Hosté: prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

 • Přítomni: Vorlíček: Abrahámová, Stáhalová, Přibylová, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Aschermannová, Eckschlager.
 • Omluveni: Konopásek, Petera, Rob, Stankušová, Petrželka.
 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Abrahámová, Petera, Rob, Vyzula
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík, Přibylová
 • Omluveni: Petruželka, Rob