2014 50th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Breast Cancer - Triple-Negative/Cytotoxics/Local Therapy

Developmental Therapeutics – Immunotherapy

Gastrointestinal (Noncolorectal) Cancer

Genitourinary (Prostate) Cancer

Gynecologic Cancer

Head and Neck Cancer

Leukemia, Myelodysplasia, and Transplantation

Lymphoma and Plasma Cell Disorders

Patient and Survivor Care

Číslo abstraktu: e20546
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Postery

Sarcoma