4. Psychoonkologické sympózium, Brno září 2013

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP předkládá ke shlédnutí všem zájemcům webcast ze čtvrtého sympózia, které se tentokrát věnovalo komunikaci s pacientem v krizi. 

V letošním roce pro vás psychoonkologická sekce připravila už 4. sympózium, které jsme věnovali komunikaci s onkologickým pacientem v krizi. Psychika každého člověka v krizi prochází zákonitým vývojem, který dokonale zpracovala lékařka E. K. Ross. Rozhodli jsme se použít všechny články psychické odezvy na krizovou situaci, které ona popsala. Formou kazuistik jsme ukázali, jak dokáží kliničtí psychologové pracovat se slovy, se situacemi, s pocity, s jednáním s pacienty v každé z těchto odezev. Předkládáme vám možnost více pochopit vaše pacienty skrze odborný psychologický pohled.

Účastníkům, kteří si chtějí některou z přednášek připomenout a především lékařům, sestrám a psychologům, kteří se zúčastnit nemohli, nabízíme webcast. Můžete si poslechnout přednášky i prohlédnout prezentace k nim.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Všechny přednášky a prezentace ze sympózia k poslechu v části Kvalita života

Klíčová slova
přednáška - video; video