Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme? Dotazník pro členy ČLS JEP

Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme? Dotazník pro členy ČLS JEP

Dotazníkové šetření pro všechny členy České lékařské společnosti a tedy i České onkologické společnosti s názvem "Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme?" si klade za cíl zhodnotit postoje našich kolegyň a kolegů, kteří se zapojili do práce na oddělených určených pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte abychom Vás oslovili v této složité době. Celý svět, a tedy i zdravotní systém v České republice, stále čelí novým problémům, které přináší prudkost, s jakou se šíří nákaza SARS-CoV-2.

Na jaře roku 2020, v době vzniku pandemie, proběhlo zhodnocení situace formou krátkého dotazníku mezi členy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Cílem bylo porozumět situaci mezi lékaři, zhodnotit jejich názory na připravenost a také identifikovat možné obavy z neznámého a nebezpečného 
onemocnění. Výsledky byly publikované a WHO práci označila jako relevantní k situaci spojené s COVID-19.

Cílem současného průzkumu s názvem „Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme?“ je zhodnotit současný stav a identifikovat silné i slabé stránky mezi lékaři a lékařkami v celé ČR. 

Rádi bychom Vás požádali, aby se studie zúčastnili, kteří pracovali nebo pracují přímo na speciálně vyčleněných jednotkách pro pacienty hospitalizované s onemocněním COVID-19. Ostatní, kteří by se k situaci rádi vyjádřili, žádáme, aby vyčkali na další pokračování průzkumu, které bude následovat.

Dotazník "Limity COVID-19: PLAVEME nebo SE TOPÍME?" 

Děkujeme, že tomuto průzkumu věnujete několik minut svého drahocenného času. Všechna Vámi poskytnutá data zůstanou anonymní. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto průzkumu, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

MUDr. Anasuya Guha BDS MSc(Dist)(OMFS)(Lond) MD
Hlavní organizátor

Garanti: 

MUDr. Petr Schalek PhD, Prof. Jan Plzák PhD, Doc Martin Chovanec PhD, Prof. Pavel Kraml PhD, MUDr. Jakub Bala

Trvání studie:

  • Jako časový limit bude stanoveno maximálně 20 dní, poté studii uzavřeme a žádné další odpovědi nebudou přijímány.
  • Plánovaný termín zahájení studie: 15.01.2021
  • Plánovaný termín ukončení studie: 03.02.2021
Klíčová slova
COVID-19