Činnost skupiny

Pracovní skupina se pravidelně schází k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dědičnou dispozicí k nádorům. Tato doporučení by měla sloužit ke zkvalitnění péče v oblasti hereditárních nádorových onemocnění.

Od roku 2006 pracovní skupina pravidelně sestavuje supplementa časopisu Klinická onkologie, která jsou věnována hereditárním nádorovým syndromům:

Dokumenty schválené skupinou:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.