Prevence zhoubných nádorů prsu

Prevence zhoubných nádorů prsu spočívá ve zdravém životním stylu a účasti na pravidelných preventivních prohlídkách, obzvláště na každoročních gynekologických prohlídkách, jejichž součástí by mělo být vyšetření prsu. V oblasti včasného odhalení zhoubných nádorů prsu je v České republice státem organizován mamografický screening.

Od 45 let jednou za dva roky by žena měla absolvovat preventivní mamografické vyšetření mléčné žlázy. 

Mammografický screening  znamená preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu. Dopis od pojišťovny dostávají do schránek Ti, kteří nechodí na preventivní prohlídky. V roce 2018 začalo Ministerstvo zdravotnictví ověřovat v pilotním projektu optimalizaci stávajícího screeningu karcinomu prsu.

Více informací o mamografickém screeningu najdete v části Program screeningu karcinomu prsu a na oficiálních stránkách Programu screeningu karcinomu prsu.

Velmi důležitou součástí prevence rakoviny prsu jsou pravidelná samovyšetřování prsu každý měsíc po menstruaci. Stáhněte si návod.

Prevence rakoviny prsu. Instrukce k samovyšetření. Dialog Jessenius 2016.

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu zhoubných nádorů prsu.