Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - pozvánka na přednášku z cyklu #MysliProtiRakovine

Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - pozvánka na přednášku z cyklu #MysliProtiRakovine

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na již třetí cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění". Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Třetí přednáška otevírá téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení. Podobně jako v minulých přednáškách otevřeme otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění Zaměříme se na to, co člověk může sám udělat pro sebe, aby jednak svému tělu a lékařům pomohl při uzdravování Ale také dosáhl lepší kvality svého života.


Tématem třetí přednášky cyklu bude Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - pozvánka v pdf.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Přednášky v regionech

„Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví“.

Přednáška se soustředí na možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění. Vytiskněte si pozvánku.

8. 10. 2019, od 18:00 hodin Univerzita Karlova v Praze. 
Tato přednáška se uskutečnila za podpory Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Staré Město, místnost číslo 200 

Proběhlo 

15. 10. 2019, od 17:30 hodin Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Tato přednáška se uskutečnila za podpory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Proběhlo

16. 10. 2019, od 16:00 hodin Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze. 
Tato přednáška se uskutečnila za podpory Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. 

Proběhlo

23. 10. 2019, od 17:00 hodin Zlínský klub 204 ve Zlíně
Tato přednáška se uskutečnila za podpory Zlínského klubu

Proběhlo

19. 11. 2019, od 15:00 hodin Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze. 
Tato přednáška se uskutečnila za podpory Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. 

Proběhlo

Účast na všech uvedených aktivitách je zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.

Pokud by Vás zajímalo, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím, prosím podívejte se na záznam první přednášky cyklu Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence

Dále Vás chceme upozornit na záznamy již proběhlých webových seminářů, které se věnují níže uvedeným tématům a jsou již nyní k dispozici:                                                         

Pokud chcete projekt sdílet s přáteli nebo nám dát vědět, že se Vám líbí, využijte FACEBOOK Národního onkologického programu. Budeme rádi, když budete projekt sdílet na sociálních médiích s hastagem #MysliProtiRakovine, tak abychom v rámci projektu pomohli co největšímu počtu onkologických pacientů a jejich blízkých.   

Termíny a témata najdete také na stránkách projektu