Výskyt nádorů hlavy a krku v České republice

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému spektru zájemců, si každý může bez registrace zobrazit epidemiologické analýzy výskytu jednotlivých druhů zhoubných nádorů v České republice!

Dozvíte se zde, jaká je u nás incidence (výskyt) a mortalita (úmrtnost) daného nádoru, jak se liší ve výskytu onemocnění jednotlivé kraje České republiky, v jakém věku je riziko vyšší, jaký je vývoj klinických stádií nádoru, zda a k jakým změnám dochází ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádorů v čase (index růstu a meziroční změny) a také máme k dispozici srovnání se světem. Rozsah, retrospektiva od roku 1977 a způsob zpracování těchto dat, společně s faktem zpřístupnění široké veřejnosti, je i ve světovém srovnání zcela mimořádným a cenným počinem, který je možný díky spolupráci České onkologické společnosti, Ústavu zdravotnických informací, který spravuje Národní onkologický registr a především Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.  

Níže uvedené epidemiologické analýzy jsou vytvořeny softwarem SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat) a převzaty z webového portálu Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice.  Po kliknutí na graf se Vám otevře analytické okno přímo webového portálu SVOD, kde si můžete vytvořit i další analýzy výskytu této diagnózy: podle věku, podle krajů, klinických stádií, vývoje v čase a také analýzu srovnávající výskyt se zahraničím. Autoři webového portálu nezodpovídají za případné chybné interpretace těchto reportů.

Časový vývoj výskytu a mortality zhoubných nádorů mandlí v ČR


Časový vývoj výskytu a mortality zhoubných nádorů dutiny ústní v ČR

Informace o stránce

  • Datum vytvoření: 27. 6. 2011
  • Datum poslední úpravy: 15. 7. 2022
  • Informace o poslední úpravě:

    správou portálu aktualizovány grafy výskytu SVOD