Pacientské organizace

Informace o projektech a aktivitách pacientských sdružení. Informace o činnosti  nově založené pacientské rady, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví a své zastoupení v ní mají i onkologické pacientské organizace. Jste-li pacientská organizace nebo sdružení, pomáháte onkologickým pacientům a chcete mít prezentaci svých projektů a aktivit na stránkách Linkos, kontaktujte nás, prosím, na info@linkos.cz.