Zápis z jednání výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP

Přítomni: Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, PhD; MUDr. Marián Hajdúch, PhD.; MUDr. Filip Janků; RNDr. Jiří Netočný; prim. MUDr. Katarína Petráková

Hosté: MUDr. Marek Svoboda

Na prvním jednání výboru SDPO se členové výboru zvolili předsedu (Dr. Hajdúch) a vědeckého sekretáře sekce (Dr. Janků). Výbor SDPO se bude scházet pravidelně minimálně dvakrát ročně a to vždy po jednání Fóra onkologů a zdravotních pojišťoven, nebude-li stanoveno jinak. Další termíny budou dohodnuty dle potřeby a to s ohledem účast členů výboru na národních či mezinárodních onkologických akcích.

Následně byla diskutována problematika prediktivní a diagnostické onkologie v kontextu potřeb onkologické praxe. Po konzultacích s výborem ČOS bylo navrženo vypracování diagnostických standardů pro jednotlivé onkologické diagnózy. Standardy by měly přednostně vypracovány pro majoritní diagnózy ve struktuře:

  1. nepodkročitelný standard
  2. doporučený diagnostický standard
  3. doplňkové a experimentální diagnostické postupy

První diagnostický standard bude vypracován pro karcinom prsu, jednotlivými diagnostickými modalitami se budou zabývat:
radiodiagnostika a zobrazovací metody: Dr. Janků
biochemie, hematologie a nádorové markery: prim. Petráková
cytogenetika a genetika: Dr. Hajdúch
patologie a morfologická diagnostika: Doc. Ehrmann
V kontextu diagnostického standardu pro karcinom prsu byl komentován připravovaný návrh prof. Koláře za Společnost patologů, který byl uznán za dobrý základ pro histopatologické vyšetření u karcinomu prsu. Komentář k návrhu vypracuje a předá Dr. Hajdúch.

V Brně, 14.1.2005

Zapsali: Dr. Hajdúch a Dr. Janků