Adresář sekce

Seznam členů sekce: 

Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Genomac International, s.r.o., Laboratoř molekulární genetiky a CEGES
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
FN Laboratoř exp. medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Onkospondylochirurgická sekce, Sekce pro nádory hlavy a krku
LF MU a MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku
Klinika komplexní onkologické péče. Masarykův onkologický ústav
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav patologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
FN Dětská klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Onkogynekologické centrum
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce
LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
VFN a l. LF UK Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
FN Laboratoř exp.medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
KKOP Masarykův onkologický ústav, Předseda výboru ČOS
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
1. LF UK , Ústav biochemie a experimentální onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
LF UP a FN Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice a ÚKMPatologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Nemocnice, odd. radiační a kl. onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
LF MU a FN Brno, Ústav patologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
VFN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
INC Research City Empiria, IQVIA Solutions a. s.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie
Genomac Int.s.r.o., CEGES
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
Ústav farmakologie LF UPJŠ
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
MOÚ, odd.laboratorní medicíny a RECAMO
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
VZP Ostrava
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Slezská nemocnice, Onkologická ambulance
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Onkogenetická pracovní skupina
ÚJV Řež, a.s.
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická
Ústřední Vojenská Nemocnice
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory
LF UP a FN Olomouc, LEM
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Onkogenetická pracovní skupina, Sekce podpůrné léčby
Ústav patologické fyziologie LF MU (Babákův výzkumný institut) a FN Brno, OKH
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
MU a FN Brno, Ústav patologie a anatomie a CEITEC, MOÚ
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Ústav onkologie a pneumologie na Pleši
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Proton Therapy Centrum; Ústav radiační onkologie FN a NET
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
Onkologická klinika VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie