Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na diagnostickou a prediktivní onkologii

Cancer Causes & Control
online archiv Vol.1 1990-
Vydavatel: Springer, Rapid, Lippincott-Raven, Dordrecht, od 1999 Kluwer Academic Publishers; od 2005
Periodicita: 6x, od 2000 10x, od 2010 12x
ISSN: 0957-5243
ISSN (el.): 1573-7225
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
online archiv Vol.1 1991-, online verze 1999-
Vydavatel: Philadelphia, Pa. : American Association for Cancer Research
Periodicita: 6x, od 1994 8x, od 1996 - 12x, Suppl.
ISSN: 1055-9965
ISSN (el.): 1538-7755
Cancer Epidemiology:  the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention
Vol.26, No.1, 2002- , navazuje na Cancer Detection and Prevention
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1877-7821
ISSN (el.): 1877-783X
Current Problems in Cancer
online archiv Vol.1 1976-, online verze 2001-
Vydavatel: Mosby, od 2004 Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0147-0272
ISSN (el.): 1535-6345

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Vzdělávání.

Tuzemská konferenční abstrakta

Tuzemská onkologická konferenční abstrakta z oblasti diagnostické a prediktivní onkologie.