Dotazník - průlomová bolest (PB)

Dotazník - průlomová bolest (PB)

Průzkum byl dne 6. 6. 2019 uzavřen. Výsledky a závěry budou brzy uveřejněny.  

Nejenom členy Sekce podpůrné léčby,  ale také pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Vážení kolegové a kolegyně,

Jedním z klíčových témat, kterému se chce Sekce podpůrné léčby ČOS věnovat, je problematika průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. Přestože průlomová bolest a možnosti její léčby jsou odbornými společnostmi definovány, každodenní praxe to nemusí z rozličných důvodů zcela reflektovat. S cílem zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi jsme připravili tento specifický krátký dotazník.
S prosbou o jeho vyplnění a spolupráci oslovujeme nejen vás - členy sekce podpůrné léčby, ale také obecně pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, bez kterých by systémová podpůrná péče o naše pacienty nebyla možná.
Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Za Vaši spolupráci předem děkujeme.

prof. MUDr. Samuel Vokurka ,Ph.D. předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP
doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD., MBA ,člen Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Dotazník - průlomová bolest (PB)

Budete-li považovat za vhodné, lze zaškrtnout i více odpovědí v rámci jedné otázky. 

1) U pacientů s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí se setkávám s výskytem průlomové bolesti:

Počet hlasů: 58
 • zřídka, do 10% pacientů (29.3%)
 • asi u 30% pacientů (51.7%)
 • u více než 50% pacientů (19%)

2) Ohledně výskytu průlomové bolesti u pacientů s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí:

Počet hlasů: 59
 • se aktivně ptám na případné ataky PB při každé kontrole (86.4%)
 • očekávám, že se pacient zmíní o výskytu a intenzitě bolesti sám (5.1%)
 • aktivně po ní nepátrám, ptám se pacienta obecně na bolest (8.5%)

3) Když zaznamenám u pacienta výskyt ataky průlomové bolesti tak:

Počet hlasů: 79
 • pošlu pacienta do specializované ambulance algeziologa (6.3%)
 • upravím (zvýším) dávku opioidu na základní onkologickou bolest (16.5%)
 • použiji k léčbě p.o. morfinový přípravek nebo injekční opiát (11.4%)
 • zahájím titraci vhodné dávky rychle působícího transmukózního opioidu (fentanylu) (59.5%)
 • když intenzita bolesti nepřesáhne na VAS bolesti hodnotu 5, tak do léčby bolesti nezasahuji (6.3%)

4) U pacientů s metastázami do skeletu:

Počet hlasů: 67
 • aktivně nepátrám po výskytu atak PB (6%)
 • téměř u všech se objeví ataky PB (32.8%)
 • výskyt atak PB se neliší od ostatních pacientů (9%)
 • využívám screening výskytu PB dotazování v průběhu kontrol (52.2%)

5) Od diagnózy atak PB je její léčba zahájena:

Počet hlasů: 65
 • okamžitě- předepisuji vhodnou léčbu sám (80%)
 • po objednání a návštěvě pacienta u algeziologa (6.2%)
 • při další kontrole, pakliže si na ní pacient opakovaně stěžuje (9.2%)
 • opiáty na našem pracovišti nepředepisujeme , řešíme jiným způsobem (4.6%)

6) Za vhodný postup u pacientů s metastázami do skeletu považuji:

Počet hlasů: 71
 • aktivní screening atak PB a možnost rescue medikace (70.4%)
 • odesílání pacientů k objednání na specializované pracoviště ( algeziolog ) (11.3%)
 • v případě atak PB navýšení dávky základní léčby bolesti opioidy (14.1%)
 • podání p.o. morfinového přípravku k léčbě základní onkologické bolesti (4.2%)

7) Rescue medikaci ( předepsání jednoho balení nejmenší síly rychle působícího opioidu pacientům s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí ) považuji za :

Počet hlasů: 69
 • vhodný způsob rychlé možnosti zaléčení atak PB u onkologických pacientů (76.8%)
 • vhodný způsob rychlé možnosti zaléčení atak PB pouze u vysoce rizikových skupin pacientů- např. pacienti s metastázami do skeletu (8.7%)
 • nevhodnou (4.3%)
 • příliš drahou možnost, než abych o ní uvažoval (4.3%)
 • neuvažuji, myslím, že pacienti vydrží do nejbližší kontroly, nebo se objednají mimořádně (5.8%)

8) Během léčby nádorové bolesti s opiody doporučuji i některé další medikace:

Počet hlasů: 100
 • antiemetika (např. metoclopramid, haloperidol, thiethylperazin) (37%)
 • přípravky pro řešení obstipace (55%)
 • antidiarhoika (5%)
 • z důvodů velmi dobré tolerance opiodů není důvod dalších specifických medikací (3%)

Uveďte prosím, zemi, ve které působíte.

Počet hlasů: 9
 • Česká republika (11.1%)
 • Slovenská republika (88.9%)
 • Jiná země (0%)

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
Bolest a léčba bolesti