Zdroje informací

Tuzemská konferenční abstrakta z oblasti podpůrné léčby 

Tuzemská onkologická konferenční abstrakta z oblasti podpůrné léčby a péče.

Knihy z oblasti podpůrné léčby

Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby
Monografie našich předních odborníků je základní praktickou příručkou všech zdravotníků podílejících se na péči o pacienty, kteří prošli kurativní onkologickou léčbou.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2023
Stránky: 848
ISBN: 978-80-271-5021-2
Paliativní medicína pro praxi
Předkládanou monografii psalo téměř 30 lékařů – odborníků různých specializací, kteří se paliativní péčí zabývají. V knize předkládají doporučení pro řešení praktických klinických, komunikačních, etických a právních problémů, které mohou zdravotníci pečující o pokročile nevyléčitelně nemocné potkat.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2022
Stránky: 352
ISBN: 978-80-7492-627-3
Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě
Kniha, kterou vydalo pro Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP nakladatelství Cesta domů, obsahuje desítky praktických odborných rad a citlivé provázení pečujících, nejen zdravotníků, ale i dalších profesí při poskytování paliativní péče u dětí. Je postavena jak na vědeckém výzkumu lékaře Justina Ameryho, tak na jeho dvacetileté zkušenosti poskytování paliativní péče dětským pacientům.
Autoři: Justin Amery
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2017
Stránky: 516
ISBN: 978-80-88126-34-8
Péče o psychiku onkologicky nemocných
Autoři: Olga Dostálová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2016
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5706-3
Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů
Kniha je určena především pro lékaře v oboru onkologie a hematoonkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2016
Stránky: 225
ISBN: 978-80-88129-13-4
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5402-4
Postižení dutiny ústní onkologických pacientů
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2014
Stránky: 146
ISBN: 978-80-260-6359-9
Psychosociální aspekty paliativní péče
Publikace se obšírně věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 216
ISBN: 978-80-247-4650-0
Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
Publikace představuje současné faktory motivační a faktory pracovní spokojenosti všeobecných sester. Ukazuje možnosti, jak je efektivně využít v praxi.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2013
Stránky: 160
ISBN: 978-80-247-4732-3
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí.
Rok: 2013
Stránky: 248
ISBN: 978-80-247-4341-7
Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnoticí nástroje
Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců).
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2013
Stránky: 202
ISBN: 978-80-247-4316-5
Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-3625-9
Farmakoterapie bolesti
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2009
Stránky: 64
ISBN: 978-80-7345-182-0
Paliativní léčba rakoviny konečníku
Místo: Hradec Králové
Nakladatelství: Olga Čermáková
Rok: 2008
Stránky: 180
ISBN: 978-80-86703-27-5
Nutriční podpora
Autoři: Zuzana Grofová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2007
Stránky: 248
ISBN: 978-80-247-1868
Komplexní péče o pacienta se stomií
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2006
Stránky: 54
ISBN: 8072624326
Obecná onkologie a podpůrná léčba
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2003
Stránky: 788
ISBN: 80-247-0677-6
Výživa při onkologickém onemocnění
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2001
Stránky: 122
ISBN: 8072621203
Podpůrná léčba v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 1998
Stránky: 231
ISBN: 80-902501-2-2
Nádorová bolest a její farmakoterapie
Autoři: Jan Bauer
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 1994
Stránky: 64
ISBN: 80-85824-09-4

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Vzdělávání.

Časopisy specializující se na podpůrnou léčbu

Cancer Management and Research
Mezinárodní open access časopis zaměřený na výzkum rakoviny a optimální využití preventivních a integrovaných léčebných intervencí s cílem dosáhnout lepších výsledků, zvýšeného přežití a kvality života pacientů s rakovinou.
Vydavatel: Dove Press
Periodicita: Různé
ISSN (el.): 1179-1322
Journal of Cancer Survivorship
Časopis se zaměřuje výhradně na přeživší věkové skupiny: dospělí, děti a mládež.
Vydavatel: Springer
Periodicita: 4x ročně
ISSN: 1932-2259
ISSN (el.): 1932-2267
Nutrition and Cancer
online archiv vol.1, Iss 1 1978-
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 8x za rok
ISSN: 0163-5581
ISSN (el.): 1532-7914
Onkologická péče
1997-2006 v tištěné formě, online od Vol.11 2007-2008 ukončeno
Vydavatel: Česká asociace sester, Sekce onkologická
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1214-5602
ISSN (el.): 1802-7407
Palliative and Supportive Care
online archiv Vol.1 2003-
Vydavatel: Cambridge
Periodicita: 4 x za rok, od r. 2013 6x
ISSN: 1478-9515
ISSN (el.): 1478-9523
Podpůrná léčba
Časopis Podpůrná léčba je určený pro odborníky, kteří pečují o onkologické pacienty. Vychází čtyřikrát ročně. ČASOPIS JE ZÁJEMCŮM ROZESÍLÁN ZDARMA
Vydavatel: We Make Media, s. r. o.
Periodicita: Vychází čtyřikrát ročně
Supportive Cancer Therapy
online archiv Vol.1 Iss.1 2003 - 2007, ukončeno
Vydavatel: Cancer Information Group
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1543-2912
ISSN (el.): 1943-3395
Supportive Care in Cancer
online archiv Vol.1 1993-
Vydavatel: Springer
Periodicita: 6x za rok, Vol.9,10 8x, od 2001 8-15x
ISSN: 0941-4355
ISSN (el.): 1433-7339

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Vzdělávání.