Výstupy a manuály

Sekce podpůrné léčby a péče připravuje doporučení a postupy, které upravují některé oblasti činnosti podpůrné péče, které dosud nebyly dostatečně prakticky definovány, popř. nebyly definovány vůbec. Tato doporučení a návody jsou podle svého zaměření a charakteru připravovány společně se spolupracujícími odbornými společnostmi a dalšími relevantními subjekty, projednány výborem České onkologické společnosti a následně publikovány, například v časopise Klinická onkologie. Na této stránce také najdete informace o všech dosud jiných vydaných dokumentech a možnost si je stáhnout v plném textu. Upozorňujeme i na další postupy z oblasti podpůrné léčby a péče, či výsledky z výzkumů a šetření.