Organizace sekce

Předseda sekce

  • Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Členové výboru sekce:

  • prim. MUDr. Marek Sochor, Ph.D. 
  • prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 

Volby proběhly v červnu 2022. 

U zrodu Sekce podpůrné léčby a péče byl v roce 2017 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby a péče. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.