Adresář sekce

Níže budou v abecedním pořadí uváděni lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci, členové ČOS, kteří projeví zájem o práci v sekci a řádným způsobem se přihlásí za člena sekce.  

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
Onkologická ambulance MUDr. Garnol, s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
Breast Unit Prague
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Dermatologické oddělení FN Brno
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
Nemocnice Na Pleši
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce podpůrné léčby
FN Brno, Ústavní lékárna
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce podpůrné léčby
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha;Ústav hygieny a epidemiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce podpůrné léčby
IHOK Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Nemocnice Znojmo
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
Krajská nemocnice, Centrum pro klinickou a radiační onkologii
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Onkogenetická pracovní skupina, Sekce podpůrné léčby
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
FNB Interní hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce podpůrné léčby
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
FNB, Interní hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
VŠB TUO
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.