Informace Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - 23.1.2021

Informace Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - 23.1.2021

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce. Oznámení o přejmenování sekce na "Sekce podpůrné léčby a péče".

Milé a vážené kolegyně a kolegové,

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP na svém zasedání 19.1.2021 vyjádřil souhlas s přehledem činnosti sekce a s návrhy úprav činnosti i názvu. V tomto ohledu tedy:

  1. Došlo k úpravě názvu sekce "Sekce podpůrné léčby a péče", který více vyjadřuje její náplň a rozsah spolupráce podporující nejen specifické léčebné postupy, léčiva a přípravky, ale i postupy ošetřovatelské péče, když se na programu a práci sekce aktivně podílí i nelékaři.
  2. Je možnost zasílat pozvánky, výstupy a přijímat návrhy k činnosti naší sekce nejen ze strany členů, ale také všech hlavních/vrchních sester onkologických a hemato-onkologických center a jiných aktivně spolupracujících nečlenů (např. nelékaři, neonkologové) a partnerů sekce, bez rozšíření pravomoci spolurozhodovací s ohledem na jejich nečlenství. Při takovéto formě spolupráce bude větší šance rozvíjet náplň, pro kterou bylo založení sekce iniciováno profesorem Jiřím Vorlíčkem.
  3. Je schválen obsah dokumentu o doporučení péče o dutinu ústní onkologických pacientů - čekáme na vyjádření výboru SROBF a následně bude text obratem zaslán k publikaci do časopisu Klinická onkologie.

Děkuji za dosavadní spolupráci, návrhy pro další zaměření v rámci nových nebo již probíhajících projektů, mezi které t.č. patří především péče o rány onkologických pacientů (projekt ZAHOJÍME.CZ (www.zahojime.cz ) Dialog-Jessenius o.p.s. - účastníme se partnersky ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány, Českou asociací sester a  Leram pharmaceuticals) a nejspíše bude pozvání ke spolupráci s pracovní skupinou SROBF se zamřením na doporučení péče o kůži v souvislosti s radioterapií. 

Děkuji a těším se na viděnou a další spolupráci.  

S pozdravem

23.1.2021                         

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP

Informace ve formátu pdf.