Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče: Využití růstových faktorů granulopoezy (G-CSF) v běžné onkologické praxi

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP prosí onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V listopadu se ptáme na: Využití růstových faktorů granulopoézy (G-CSF) v běžné onkologické praxi - profylaxe febrilní neutropénie (FN) a udržení dávkové intenzity (DI) při chemoterapii.

Vyčkejte, prosím, načtení dotazníku...