Staňte se členy Sekce podpůrné léčby a péče - pozvánka do sekce a přednáška o činnosti sekce

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. představuje Sekci podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, která se zabývá podpůrnou léčbou v celé její šíři. Sekce je zaměřena na multioborovou a multiprofesní spolupráci s cílem zajistit co největší komfort a péči našim onkologickým pacientům. podívejte se na pozvánku do sekce a poslechněte si přednášku o činnosti a dosavadních výsledcích sekce.  

Pozvánka do Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti

Přednáška o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče 

Přednáška zazněla v říjnu 2021 v rámci 8. ročníku vzdělávací akce "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" během Brněnských onkologických dnů.