Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů

Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů

Sekce podpůrné léčby a péče si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

V časopisu Klinická onkologie vychází doporučení pro hodnocení, prevenci a léčbu komplikací v oblasti dutiny ústní u onkologických a hemato-onkologických pacientů. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků především mukozitidy dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii, stomatitidy v souvislosti s cílenou (terčovou) onkologickou léčbou, reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) po alogenní transplantaci krvetvorných buněk a kostní dřeně, osteonekrózy čelisti a infekcí v dutině ústní. Tento dokument je zamýšlen jako pomoc a metodická podpora pro běžnou praxi. Pracovní skupina, která připravila tento dokument, zahrnovala lékaře, sestry, farmaceuty, zástupce Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Prošlo schválením výbory těchto společností. 

Doporučení si lze stáhnout v plném textu:
"Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP"

Současně si dovoluji připomenout otevřenost naší Sekce pro každého se zájmem o problematiku řešení podpůrné léčby a péče u onkologických pacientů.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

předseda Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP