Manuál postupu v případě preskripce prostředků vlhkého hojení ran

Stručný manuál přibližující v přehledné formě možnost, jak jednodušeji a správně postupovat v případě preskripce prostředků vlhkého hojení ran, kde byla od 1.12.2019 zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog (formulář Poukaz).

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Pro usnadnění a lepší orientaci v problematice si Vám dovoluji zaslat stručný manuál přibližující v přehledné formě možnost, jak jednodušeji a správně postupovat v případě preskripce prostředků vlhkého hojení ran, kde byla od 1.12.2019 zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog (formulář Poukaz).

Pro období prvního půl roku platí jen nutnost zaslat reviznímu lékaři ohlášení o zahájení vlhkého hojení ran (formulář Žádanka o schválení) a teprve při potřebě prodloužení léčby přes 6 měsíců je nutné před případným pokračováním v preskripci přímo zažádat revizního lékaře o schválení úhrady.

Sekce podpůrné léčby také navázala spolupráci s Českou společností pro léčbu rány a Dialog-Jessenius o.p.s. realizující edukační projekt pro zdravotníky a pacienty ZAHOJIME.CZ o ranách a jejich hojení, mimo jiné právě také u onkologických pacientů. Chceme podpořit pozornost věnovanou této problematice a tím pomoci našim pacientům s ranami, ať už se rozvinuly přímo v souvislosti s malignitou, onkologickou léčbou, či jsou "jen" přidružené mezi jiné komorbidity. 

2.3.2020

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Postup pro preskripci vlhkého krytí a Vzor vyplnění Žádanky a Poukazu na vlhké krytí (pdf ke stažení)