Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran

Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran

Novinky nejen pro členy Sekce podpůrné léčby.  Od 1.12. 2019 platí nový číselník zdravotnických prostředků předepisovaných na POUKAZ. U přípravků pro vlhké hojení ran byla zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si Vám zaslat aktualizovanou informaci, která by mohla být přínosná pro naši každodenní praxi.

Od 1.12.2019 platí nový číselník zdravotnických prostředků předepisovaných na POUKAZ. U přípravků pro vlhké hojení ran byla zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog. Z procesu úhrady však není vyloučen revizní lékař zdravotní pojišťovny, nicméně nejedná se o situaci, kdy je nutné vstupně na vyjádření revizního lékaře čekat. Pro upřesnění postupu, v případě potřeby, prosím vizte manuál v příloze.

Dovoluji si v souvislosti s tímto předat pozvánku České společnosti pro léčbu rány na jejich celostátní kongres v lednu v Pardubicích.

S pozdravem, přáním hezkých blížících se vánočních svátků a s pozváním k aktivnímu členství do Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

9.12.2019

prof.MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran - postup při preskripci