Reprezentace vzájemné spolupráce na World Congress On Vascular Access konferenci, Atény 2022

Reprezentace vzájemné spolupráce na World Congress On Vascular Access konferenci, Atény 2022

Poster na téma extravazace cytostatik, který je výsledkem práce zástupců Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry, byl prezentován během 7. ročníku prestižní mezinárodní konference WoCoVA (World Congress On Vascular Access). 

Ve dnech 16.-18. října 2022 se v Aténách konal 7.ročník mezinárodní konference WoCoVA (World Congress On Vascular Access). Na prestižní konferenci primář MUDr. Viktor Maňásek (Onkologické odd., KOC Nový Jičín) prezentoval vedle tématu Indications for venous access in oncology – recommendations of national professional societies and current state in the Czech Republic také komentovaný poster Cytotatic’s extravasation – complex care and management according to the Czech Republic national recommendations: instructions flow-chart card and first aid kit box (V. Maňásek, S. Vokurka, B.Vertáková Krakovská, D. Navrátilová Hrabánková, S. Šípová, Z. Šustková, L. Turková, E. Hajnová Fukasová, Z. Sýkorová, Š. Kozáková, J. Witnerová), který je výsledkem práce zástupců Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry.

Klíčová slova
nežádoucí účinky