Růstové faktory erytropoézy (Erythropoiesis-Stimulating Agents - ESA)

ESA představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů. Stručný přehledný článek ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta přináší výstupy, jak z doporučení odborných společností, tak z diskuzí se zástupci onkologických pracovišť ČR o postupech v reálné praxi.

Přečtěte si celý článek ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta, Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Souhrn: Rekombinantní růstové faktory erytropoézy, resp. erytropoézu stimulující faktory (Erythropoiesis-Stimulating Agents - ESA) představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů za dodržování podmínek, které přispívají k bezpečnosti a účelnosti této podpůrné léčby. Přehledná doporučení mají vypracovány odborné společnosti, jako jsou ESMO (1), ASCO/ASH (2), NCCN (3) a ČOS, respektive Modrá kniha ČOS (4), které se v hlavních otázkách přístupu k léčbě s ESA prakticky shodují. Reálná praxe pak dále dokresluje možnosti využití těchto léčiv v podpůrné léčbě našich pacientů. Indikování ESA v klinické praxi u onkologických pacientů je spíše stále malé a nedopovídá současné úrovni poznání s  doporučeními odborných společností.