Základní kurz hojení ran pro onkology a onkologické sestry (nejen)

Základní kurz hojení ran pro onkology a onkologické sestry (nejen)

Setkáváte se ve své ordinaci s pacienty s nehojícími se ranami? Sekce podpůrné léčby, Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester a projekt Zahojíme zve lékaře a onkologické sestry k absolvování Základního kurzu hojení ran v rámci elektronické univerzity EUNI. Kurz je zdarma, je ohodnocen 4 kredity celoživotního vzdělávání lékařů a získal souhlasné stanovisko České asociace sester. Teorii i praktické informace o problematice hojení ran najdete v e-learningovém kurzu, jehož autorem je MUDr. Jan Stryja, Ph.D., člen výboru České společnosti pro léčbu rány.  

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, 

V rámci spolupráce naší Sekce podpůrné léčby na projektech podporujících péči o nehojící se chronické rány onkologických pacientů (Zahojime.cz Dialog-Jessenius, Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester) si dovoluji upozornit na specificky zaměřený základní kurz, který se problematice péče o rány věnuje, je přehledně zpracován, ohodnocen kredity s certifikátem po úspěšném absolvování. 

Zde podrobnější informace o kurzu elektronické univerzity EUNI s názvem "Základní kurz léčby ran". Do kurzu se dostanete  buď načtením čárového kódu níže nebo kliknutím na "Vstoupit do kurzu". Pokud ještě nejste studentem EUNI, budete vyzváni k registraci. Studium je zdarma a kurz je ohodnocen 4 kredity celoživotního vzdělávání lékařů, 2 body celoživotního vzdělávání lékárníků a získal souhlasné stanovisko České asociace sester.

Děkujeme, že se vzděláváte v tak důležité oblasti, jako jsou nehojící se rány!

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Předseda Sekce podpůrné léčby ČOS
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Vstoupit do online kurzu zdarma

Autorem kurzu je MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

E-learningový video kurz „Základní kurz léčby ran“ vám odpoví na otázky:

  • Jak jsou definovány nehojící se rány?
  • Jaké jsou základní typy nehojících se ran?
  • Jak se nehojící se rány diagnostikují?
  • Kam směřovat pacienty s nehojící se ránou?
  • Jaké jsou základní principy léčby nehojící se rány?

Dostane se Vám i praktických rad na téma:

  • Předepisování prostředků pro vlhké hojení ran
  • Desatero bezpečné péče o pacienta s nehojící se ránou
  • Video s názornou ukázkou ošetření bércového vředu a kompresní bandáže, jehož autorkou je Mgr. Markéta Koutná Ph.D., specialistka hojení ran z VFN Praha

Pozvánka na kurz