Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, dne 2. 11. 2023 v rámci BOD

Přítomni: Halámková, Hrnčiříková, Tůmová, Pospíchal, Nováková
Omluven: Svoboda

Projednané body:

1. Garance (záštita) / podpora sekce akcím a projektům

 • Vzhledem k zažité praxi ostatních sekcí, bude nový výbor SPO při udělování záštit postupovat dle zažitých pravidel.
 • Všechny žádosti o spolupráci nebo podporu akcím budou nejprve projednány a schváleny ve výboru sekce.

2. Dny pro zdraví

 • Samostatný kalendář akcí pro laickou veřejnost na Linkos (akce pro pacienty a preventivní akce pro laickou veřejnost) je součástí návrhu celkového re-designu Linkos, který je nyní v přípravě a bude jako celek přeložen výboru ČOS.

3. Závislost na tabáku – edukace, materiály, spolupráce

 • Propagace filmu o kouření pro děti 8-13 let „Nejlepší je nezačít!“ – vzhledem k omluvené nepřítomnosti odloženo na další jednání, předsedkyně zjistí, výstupy ze schůzky s panem ministrem.
 • Diskuse o možnosti oslovit hygienické stanice, přes které jde primárně prevence.
 • Ing. Hrnčiříková ve věci spolupráce v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku kontaktuje Mgr. Jarmilu Neumannovou (Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ) a RNDr. Martina Komendu, Ph.D. a Mgr. Lenku Šnajdrovou, Ph.D. (NZIP)
 • Bc. Tůmová upozornila na materiály „Jak přestat kouřit po zjištění onkologické diagnózy“ a „Krátká intervence sestry v onkologické péči“. Materiály budou zaslány členům výboru a umístěny na Linkos.
 • Diskuse o zvýšené závislosti na tabáku u sester.

4. Preventivní poradna Sekce preventivní onkologie

 • PhDr. Petra Nováková referovala o fungování poradny.
 • Online poradna běží od roku 2013, přišlo do ní 242 dotazů na téma genetika, nádory dětí a dospělých, nádory plic, nádory prsu, nádory zažívacího traktu a výživa. Ne všechny byly zodpovězeny.
 • V poradně odpovídá 6 odborníků. Výbor jim vyjádřil poděkování. Lékaři odpovídající v poradně dostanou na konci roku jednorázovou odměnu.
 • Výbor soudí, že je důležité poradnu nadále provozovat a proto osloví dosavadní odborníky, odpovídající v poradně, zda mají zájem a kapacitu se nadále poradně věnovat. Pokud někdo z nich již nebude chtít, předsedkyně osloví mladé lékaře s dotazem na zájem odpovídat v poradně. Počet kategorií může být navýšen.

5. Různé

 • Logo sekce: Bc. Tůmová zadá návrhy na logo Sekce preventivní onkologie.  
 • Spolupráce se Sekcí podpůrné léčby a péče: Vzhledem k tomu, že Sekce preventivní onkologie má mnoho společných témat se Sekcí podpůrné léčby a péče, osloví předsedkyně MUDr. Jana Halámková, Ph.D., předsedu SPLP Prof. MUDr. Samuela Vokurku, Ph.D. s výzvou ke spolupráci. 
 • Vytvoření mobilní aplikace prevence pro děti: dále diskutován návrh prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D. Prvním krokem je zmapování současné nabídky aplikací prevence pro děti a dospělé. (např. app Preventivka)
 • E-learning: Ing. Hrnčiříková referuje o e-learningu v oblasti prevence, vznikajícím ve spolupráci s FF MU – katedrou psychologie.
 • Dialog Jessenius věnuje sekci veškeré aktuální preventivní materiály a videa. Výbor děkuje! Aktuální materiály budou umístěny do modulu Prevence portálu Linkos.
 • Příští zasedání sekce bude rozšířeno na všechny členy sekce (valná hromada) a uskuteční se na PragueOnco, čas a místnost zařídí Bc. Tůmová s MUDr. Ivanou Kaderkovou (We Make Media).
 • Příští zasedání výboru sekce: 4. 1. v 17 hodin, hlavní téma: příprava na valnou hromadu

zapsala Nováková

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí