Rok existence a kam směřuje Sekce preventivní onkologie při ČOS

Založení Sekce preventivní onkologie bylo schváleno na zasedání výboru ČOS v červnu 2012. Idea vzniku sekce vychází z Národního onkologického programu. Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a kteří převezmou koordinaci onkopreventivních aktivit. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Platforma má sdružovat lékaře prvního kontaktu, specialisty, sestry, nelékařské obory, vědce, studenty, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

K dnešnímu dni máme 37 řádných členů, kteří jsou současně i členy ČOS. Máme i „sympatizanty“ s naší sekcí. Na podzim 2012 byl zvolen výbor ve složení MUDr.Milana Šachlová, Doc. MUDr .Lenka Foretová, PhD, prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Co se podařilo?

 • Získali jsme prostor na webových stránkách ČOS. Za necelých 10 měsíců ( do 17.4.)  činnosti sekce navštívilo stránky sekce 1037 lidí a to 1443 x.
 • Založili jsme odpovědnu pro dotazy veřejnosti na téma prevence, kterou od 12.12.2012 do  17.4. využilo 24 osob. Poradnu navštívilo  3722 lidí, celkem 5470 návštěv do 17.4..
 • Spolupracujeme  i s webovými stránkami www.mojemedicina.cz  a www.mou.cz
 • Připravili jsme požadavky do Národního onkologického programu, ale bohužel ne všechny se podařilo v naší podobě prosadit.
 • Připravili jsme celodenní blok pro praktické lékaře v rámci Brněnských onkologických dnů a z jednání pořídili webcast, který je volně dostupný na výše uvedených webových  adresách.
 • Diskusní pořad s veřejností navštívilo k 18.6.. 1043 osob, z toho 777 unikátních návštěvníků.
 • Odborné přenášky pro PL na webech www.mou.cz a www.linkos.cz a www.mojemedicina.cz otevřelo  k 18.6. celkem 3846 návštěvníků, z toho je 2437 unikátních přihlášení.
 • Připravili jsme text do různých médií pro veřejnost,  zúčastnili jsme se přímého vysílání na téma prevence v Českém rozhlasu a budeme ve spolupráci nadále pokračovat. Přednášíme pro veřejnost.
 • Připravili jsme do tisku kalendář preventivních prohlídek pro muže a kalendář preventivních prohlídek pro ženy, Informace o příbuzné. Tyto materiály jsme představili na BOD a nyní je zájemcům z řad praktických lékařů rozesíláme. O další tisk projevila zájem Liga proti rakovině Praha.
 • V galerii Vaňkovka proběhla akce zaměřená na prevenci nádorů varlat. Pořízená výstava fotografií a kalendáře  bude putovní.
 • Aktivně jsme se zúčastnili  mezinárodního kongresu Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně.
 • Získali jsme dotaci na tisk supplementa Klinické onkologie zaměřené na prekancerózy a zvláštního čísla Klinické onkologie zaměřené na primární prevenci. S autory jsme domluveni a tisk obou čísel bude do konce roku.
 • Iniciovali jsme vznik pracovní skupiny zaměřené na vícečetné malignity. Nyní čekáme na výstupy z databáze IBA.
 • Za část pediatrickou ( referuje prim.Bajčiová, FN Brno)
 1. začalo fungovat centrum pro sledování dětí a mladistvých s genetickými syndromy  s vysokým rizikem rozvoje nádoru ve FN Brno) 
 2. funguje webová stránka www.maskoule.cz v prevenci nádorů varlat, v poradně je dosud 1364 zodpovězených dotazů 
 3. proběhly přednášky a diskuze na středních školách a VŠ ( Ostrava, Frýdek-Místek, Fakulta tělovýchovy a sportu FN Brno......) 
 4. pro lékaře primárního kontaktu byla vydána monografie: Bajčiová a kol: Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých, Mladá fronta 2012, ISBN 978-80-204-2567-6 

Co se nám nepodařilo?

 • Neuspěli jsme s návrhem semináře do Sněmovny.
 • Nedostali jsme dosud kladnou odpověď na spolupráci s Českou televizí o prevenci.
 • Nepodařilo se nám lépe spolupracovat se studenty LF.

Jaké jsou naše další plány?

 • Zaměřit se na lepší informovanost laické veřejnosti. Spolu s chystanou akcí adresného zvaní ke kolorektálnímu screeningu, chceme zlepšit informovanost veřejnosti a odstranit strach z vyšetření.
 • Zlepšit kontakt s mediky, prosadit více z problematiky prevence do studijních plánů LF.
 • Za část pediatrickou
 1. pracujeme na webové stránce pro adolescenty a mladé dospělé - www.fighttogether.cz -kde bude rovněž poradna 
 2. rozběhli jsme dotazníkovou akci zaměřenou na povědomí naší populace o nádorech u mladých lidí (protože více jak 70% chodí s velmi pokročilým nádorem - dg delay), dotazník mám v plánu ve 3 rovinách: 
  • a) dotazník určen pro dospělé, aby jsme potom cíleně mohli zaměřit osvětovou aktivitu , tedy co vlastně ví a neví( dle výše vzdělání,  město- venkov atd), byl chválen právním oddělením FN Brno i 
  • b) dotazník určen mladým lidem, do 25 let 
  • c) dotazník určen lékařům primárního kontaktu 
 3. budeme pokračovat v přednáškách a setkáních s mladými lidmi na středních školách 
 4. aktivní účast na BOD 2014 ( sekce preventivní onkologie + sekce "AYA" = adolescents and young adults")

Jsme teprve na začátku. Víme, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, ale pouze systematická, dlouhodobá primární a sekundární prevence.

MUDr.Milana  Šachlová, CSc et PhD

Předsedkyně Sekce preventivní onkologie