Historie, současnost a budoucnost

Sekce vzniká počátkem ledna 2006 na první valné hromadě z původního podnětu předsedy ČOS p. prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. Sekci budou tvořit psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Svou činnost prezentují na portálu ČOS www.linkos.cz.

Historie:

psychookologie jako samostatný obor vzniká v r. 1984 v USA, formovaný pod vedením dr. Jimmie Holland a soustřeďující psychiatry, psychology a sociology, pracující hlavně v aktivní odborné podpůrné péči o psychické zdraví onkologických pacientů. V současnosti ve vyspělých zemích neexistuje klinický onkologický tým bez psychoonkologa. U nás byla ojedinělá snaha sjednotit klinické psychology s onkologickým zaměřením v polovině 90-tých let. Jako nejoptimálnější variantou se ale jeví právě ustavená sekce psychoonkologie.

Současnost:

zdaleka ne všechna významná onkologická centra v ČR mají v týmu psychoonkologa. Důvodů je několik – nezájem ze strany psychologů (vyčerpávající, pro mnohé psychology nenaplňující odborná psychologická práce, obava z nepochopení odlišností ve vedení terapií ze strany lékařů), nezájem ze strany vedení center (mylná představa, že lékař je sám o sobě psycholog svým pacientů, tedy dalších odborníků netřeba), naše neznalost či ignorance přístupů v sestavování ošetřovatelských týmů v onkologii ve světě.
U nás jsou dobrým příkladem hodným následování centra v Brně a v Olomouci.

Budoucnost:

pod záštitou psychoonkologické sekce ČOS podporovat nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, podporovat odborný i vědecký růst členů sekce, aktivně se účastnit odborných republikových i zahraničních akcí. Je třeba, aby si lékařská veřejnost uvědomila, že terapeutické a diagnostické metody psychoonkologa se liší od rutinní léčby lékaře, ale ve svých důsledcích slouží ku prospěchu stejnému, onkologickému pacientu.

Libuše Kalvodová

Informace o stránce

Klíčová slova
Psychoonkologie