Adresář členů

Seznam aktivních členů Psychoonkologické sekce ČOS

Jste-li psycholog pracující s onkologickými pacienty a chcete se stát členem Psychoonkologické sekce ČOS ČLS J.E.P., podívejte se na informace o členství v ČOS a jejích sekcích.
Adresář všech členů sekce 

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
NsP, Poliklinické oddelenie klinickej onkológie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Policie ČR
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, Oddělení klinické psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Psychoterapeutické centrum Gaudia
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Komplexní onkologické centrum Liberec
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Klinika dětské hematologie a onkologie) FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Revenium, z.s.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Nemocnice s poliklinikou
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie
Odd. klinické hematologie FNKV
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
UK Katedra psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Ambulance klinické psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie