Adresář členů

Jste-li psycholog pracující s onkologickými pacienty a chcete se stát členem Psychoonkologické sekce ČOS ČLS J.E.P., podívejte se na informace o členství v ČOS a jejích sekcích.

Adresář členů sekce 

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
NsP, Poliklinické oddelenie klinickej onkológie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie, Neuroonkologická sekce
Breast Unit Prague
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, Oddělení klinické psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce psychoonkologie
Psychoterapeutické centrum Gaudia
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Komplexní onkologické centrum Liberec
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Klinika dětské hematologie a onkologie) FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Revenium, z.s.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Nemocnice s poliklinikou
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie
Odd. klinické hematologie FNKV
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
UK Katedra psychologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Nemocnice Znojmo
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Ambulance klinické psychologie
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Plzeň, ORAK
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce psychoonkologie
FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie