Jednání sekce

V této části najdete zápisy ze zasedání psychoonkologické sekce České onkologická společnosti.

Další valnou hromadu svoláváme na 24. listopadu 2017 od 10 hodin v Praze