Zápis z 27. valné hromady psychoonkologické sekce konané 7.11.2011 v Hradci Králové

Přítomni: všichni členové sekce
Host: PhDr Petra Nováková

Program:

  • práce s odpověďmi v poradně psychoonkologické sekce, která je nově koncipována, instruktáž provádí pí dr. Petra Nováková
  • rozhodujeme o programu 3. sympozia, nosné téma Kvalita života nebo Komunikace na onkologických pracovištích, většina je pro Kvalitu života
  • vracíme se opět k dobrovolnickým organizacím, které mají velkou snahu ingerovat na onkologická pracoviště a dokonce suplovat činnost odborných psychologů v péči o hospitalizované pacienty
  • průběžně navrhujeme způsob uspořádání připravované publikace o psychoonkologii
  • balintovská skupina nad aktuálními případy, psychoterapeutické postupy

Příští valná hromada sekce se uskuteční 3.2.2012 v Olomouci