Zápis z 29, valné hromady psychoonkologické sekce konané 16.4.2012 v Brně

Přítomi: Čápová, Kalvodová, Kynkorová, Šporcrová
Omluveni: Hrstka, Tothová, Reichlová, Machová,

Program:

  • práce na konečném znění programu 3. sympozia, které se bude konat v Hradci Králové
  • bálintovská skupina nad aktuálními případy, psychoterapeutickými postupy

 Příští valná hromada se uskuteční 11.6.2012 v Hradci Králové