Zápis z 31. valné hromady Psychoonkologické sekce konané 12.9.2012 po sympoziu v Hradci Králové

 

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Škrobánková, Šporcrová, Čápová, Machová, Kynkorová,Tothová, Reichlová

 

Program:

 

  • Zhodnocení průběhu sympozia

 

Příští valná hromada 30.11.2012 v Motole