Zápis z 33. valné hromady Psychoonkologické sekce konané 18.2.2013 ve FN Olomouc

Přítomní členové sekce: Karolína Machová, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Zdeněk Hrstka, Kristina Tothová, Libuše Kalvodová
Omluveni, nemoc: Hana Čápová, Věra Reichlová
Hosté Slovensko: Krištinová Zuzana, Malá Milica
Hosté ČR: Michaela Hradilová, Tříletá Lenka, Dlabačová Marie

Program:

První část byla o chystané knize, o rozdělování kapitol.

Pracovní název se dlouho diskutoval, zatím RAKOVINA V RODINĚ.
 

Druhá část se týkala IV. sympózia, které bude 11.9.2013 v Masarykově onkologickém ústavu Brno, Žlutý kopec

Název: KOMUNIKACE S ONKOLOGICKÝMI PACIENTY, ŘEŠENÍ PSYCHICKÝCH KRIZÍ – KAZUISTIKY

Kolegyním z Bratislavy byla nabídnuta spoluúčast jak na sympóziu, tak na tvorbě knihy. Přijaly nabídku.

Příští valná hromada 19.4.2013 v Lysé nad Labem