Zápis z 37.valné hromady psychoonkologické sekce konané 27.6.2014 v Motole

Přítomni: Reichlová, Kalvodová Šporcrová, Tothová, Machová
Omluveni: Hrstka, Kynkorová, Čápová, Škrobánková

Obsah valné hromady se týkal doladění programu sympózia a především pak aktivit kolegyně Laury Janáčkové. Je rozhodnuto vyjádřit se formou oficiálního prohlášení členů sekce na portálu linkos.

Další valná hromada se uskuteční po sympóziu 12.9.2014 v Brně