Zápis z 38. valné hromady psychoonkologické sekce konané 12.9.2014 v Brně

Přítomni: Tothová, Reichlová, Škrobánková, Kalvodová, Machová, Šporcrová, Kynkorová
Omluveni: Čápová, Hrstka

Shrnutí výsledků sympózia, poděkování kolegyním Tothové a Reichlové za vzornou reprezentaci sekce.
Další valná hromada se uskuteční 8.12.2014 v Motole.