Zápis z 41. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP konané 17.4.2015 v Brně

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Šporcrová, Lhotová
Omluveni: Čápová, Hrstka, Kynkorová, Polívka, Reichlová, Tothová

Program:


Psychoonkologické sympóziu v Olomouci 16.9.2015:

  • příprava sympózia v rámci tématu „Není hanba si říci o pomoc – psycholog ve službách zdravotnického personálu“
  • upřesnění názvů přednášek, rozdělení přednášek do bloků
  • struktura a organizaci akce

Bálitovská skupina:

  • téma terapeutické autenticity, intuice ve vztahu s pacienty
  • případová práce

V Brně dne 17.4.2015

Zapsala: Šporcrová